Hoşgeldiniz  

Gaziantep Haber Ajansı Bülteni Perşembe 29.12.2023 e gazete

admin | 28 Aralık 2023 | e gazete Gaziantep haber ajansı Bülteni, Genel, Gündem, Tüm Manşetler A- A+

Gaziantep Haber Ajansı Bülteni Perşembe 29.12.2023 e gazete

Gaziantep Haber Ajansı Bülteni Perşembe 29.12.2023 e gazete

                              HABER METNİ

,GAZİANTEP KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ

    “Türkiye’de ve Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikaları”                                                SONUÇ BİLDİRGESİ

“YEREL YÖNETİMLERDE GENÇLİK POLİTİKALARI” GÜNDEME DAMGASINI VURDU

Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisinin organize etmiş olduğu ‘Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikaları Çalıştayı 22-23-24 Aralık tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirildi. 

Çalıştaya Türkiye’nin birçok noktasından Kent Konseyi Gençlik Meclisi başkanları, üniversite temsilcileri, öğrenci toplulukları ve lise öğrenci temsilcilerinin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Kent Konseyleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Necati Binici, Gaziantep Kent Konseyi Meclis Başkanı Ercan Oğuz ve çok sayıda genç katıldı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Hatay, Trabzon, Trabzon Ortahisar, Esenyurt, Yalova, Başkent, Gemlik, Bilecik, Fethiye, Tokat, Dinar, Elazığ, Buca, Karaman, Kuşadası, Lüleburgaz, Beykoz Kent Konseyi Gençlik Meclislerinden gelen Gençlik Meclisleri başkan ve üyeleri, Gaziantep’te bulunan üniversitelerin temsilcileri, lise temsilcileri ve Gaziantep Gençlik Meclisi üyelerinin katılımıyla yapılan “Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikaları” gündemli çalıştayın sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Bildirgede; Türkiye’de nüfus olarak yarısının 30 yaşın altında ve 20 milyonu ise 14-30 yaş arasında olduğu, ülkemizin umudu olarak görülen genç nüfus oranının bu kadar yüksek olması gençlik politikalarının önemini ön plana çıkarma olduğu vurgulandı.

Gaziantep Kent Konseyi Meclis Başkanı Ercan Oğuz sonuç bildirgesini şu cümlelerle ifade etti;

“Bu bağlamda yapmış olduğumuz çalıştay da Türkiye’de ve Yerelde Gençlerin başlıca yaşamış olduğu sorunlar çalıştay da şu başlıklar olarak öne çıkmıştır:

*Ulaşım Problemleri    

*Ekonomi Problemleri

*Barınma Problemleri

*Sosyokültürel ve uyum (Göç) Problemleri

*Bağımlılık Problemleri

*İş istihdamı (staj)

Gençler birçok sorunu gündeme getirerek çalıştay sonunda beklenti ve önerileri ortaya koydular. Bu beklenti ve önerilerin birçoğunun yerellerde olan eksikleri ve genç nüfus oranın öğrencileri ilgilendiren problemler olduğunu söyleyebiliriz.

Yerel yönetimler gençlerin şehir içi ulaşımı konusunda daha ekonomik çözümler üreterek veya 18-25 yaş arası tüm genç kişilerin ücretsiz şehir içi ulaşımı hususunda fon oluşturulmalıdır. 

Temel ihtiyaç paketleri gündeme alınarak tüm gençlerin bu imkanlarla minimum tutar ödeyerek faydalanması sağlanmalıdır.

Öğrenci evlerinde su faturaları %50 indirimli yansıtılmalıdır.

*Tüm öğrencilerin internete erişimi kolaylaştırmalı,

*Gençlerin imkan eksikleri, bölgeler arası fırsat eşitliğinin sağlanması.

*Gençleri küçük yaşta kariyer sohbetleri yapılması ve meslekler hakkında bilgilendirme,

*Gençlerin kültür sanat değerleri çerçevesinde çalışmaların yoğunlaşması,

*Akran zorbalıklarının önüne geçilmesi yönelik ciddi çalışmalar yapılması ,

*Yerelde birliktelik sağlayıcı toplantıların yapılması,

*Eğitimcilerin eğitim konusunda desteklenmesi,

*Öğrencilerin staj kapsamında yerelde iş istihdamı noktasında çalışmaların düzenlenmesi

*Gençlik Merkezlerinin bünyesinde bulunan çeşitli binaların, çeşitli faaliyetler ve aktiviteleri daha fazla yapılması ve olmayan şehirlerde merkezlerin açılması,  gençler arası etkileşimin arttırılması,

*Farklı şehirden gençlerin buluşmalar düzenlenerek gençlik ile bir araya gelmesi,

*Gençlerin Dil öğrenilmesi amacıyla kurulan ‘speaking’ vb. kulüplerin tekrar canlandırılması ve dil geliştirici ortamların sağlanması ayrıca tüm bu hizmetlerin tamamen ücretsiz sağlanması. 

*Gönüllü olan gençlerin faaliyetlerinin artması ve farkındalıkla beraber etki yaratması

*Mevcut bursların arttırılması ve öğrencilere ekonomik destekler arttırıcı politikalar üretilmesi

*Mezunlara istihdam alanında fırsat yaratılması,

*Yenilikçi ve teşvik edici olunmalı.

*Üniversitenin bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Belediyelerinin öğrencilerin barınma sorununa çözüm bulması ve projeler yaratması,

*Üniversiteler ile iş birliği geliştirilip, üniversite  öğrenci topluluklarının karar alma süreçlerine dahil edilmesi ve kent aidiyet fikri hakkında iş birliğinin geliştirilmesi.

*Eğitimde gelir düzeyinden kaynaklı eşitsizliğin azaltılması hakkında çalışmalar yapılması,

*Öğrencilerin sınav harçları konusunda desteklenmesi,

*Öğrencilerin psikologların özel iletişim kurarak öğrencilerin sorunlarına yardımcı olmaları ve psikolojik destekleyici farkındalık oluşturma çalışmalarının yapılması,

*Madde bağımlılığının azaltılması ve madde bağımlığı ile mücadele kapsamında sporsal faaliyetlerinin arttırılması,

*Günümüz sorunlarından biri olan sosyal medya bağımlılığının önüne geçilmesi ve bireyleri bağımlılıktan uzaklaştırma çalışmaları 

*Yerel yönetimlerde gençlik politikaları belirlenirken, politika çalışmaları yapılan illerde kurulmuş olan Kent Konseyi Gençlik Meclisleri de bu komisyonlara dahil edilmeli, görüş ve fikirleri alınmalı.

Türkiye’deki genç nüfus oranının yüksek olması bir taraftan toplumun büyük bir kısmının dinamik yapıya sahip olduğunu gösterirken, diğer yandan da gençlere yönelik verilen hizmetlerin yetersiz oluşu önemli bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gençlerin yaşam koşullarını iyileştirecek faaliyetlerin daha fazla yapılması gerekmektedir. Gençlerin isteklerini ve taleplerini politika yapıcılar değil de gençlere söz hakkı verilmelidir çünkü gençler kendi sorunları kendileri belirlerler. Gençlik ile ilgili politikalarda; gençlerin eğitimi, istihdamı, sosyal-kültürel gelişimlerinin yanı sıra en az onlar kadar önem taşıyan bir diğer konu da gençlerin kendileri ile ilgili politikalara katılımıdır. Ancak gelişebilmeleri için de sorumluluk almaları ve düşüncelerine değer verilmiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte gençlerin özellikle mikro düzeyden makro düzeye kadar kendilerini ilgilendiren kararlara aktif katılımlarının sağlanması önemlidir. Bu durumda, gençlerin katılım sürecine dahil edilmesi aile ile başlayarak yerelden ulusala doğru ilerlemektedir.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ‘’Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz.’’ sözleriyle gençlerin ancak kendi sorunlarına problem bulabileceğini ve yaptığımız çalıştay sorunların tespit edilmesi ve çözümlere yönelik paylaşımımızı sizlere sunmaktan mutluyuz. Sesimizin duyulması ve bir karşılığının olması gerçekliğini bizlere yaşattığınız için teşekkür ederiz. Bizden sonra gelecek gençlere bayrağı devredeceğimize olan inancımız temelimizdir. “   

*

*

GTO’DA YILIN SON MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

–       TEYMUR: 2024 yılında tüm zorlukları geride bırakmayı diliyoruz

–       ÖZDURAK: İhtiyacımız olan kalkınma

GAZİANTEP 9. SIRADA YER ALARAK MİLLİ GELİRDEN %2 PAY ALDI

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

 Meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada son yılların tüm dünyada çok zorlu geçtiğini ve 2024 yılının tüm olumsuzlukların geride bırakıldığı bir yıl olmasını dilediklerini belirten GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Malumunuz son yıllarda salgınlar, savaşlar ve depremler gibi pek çok olumsuzluk yaşadık… Tüm bu yaşanan olayların küresel ticareti de derinden etkileyerek küresel bir ekonomik kriz oluşturduğu aşikâr… Hem psikolojik hem de ekonomik anlamda zor günler geçirdik.

Umut ediyoruz ki 2023 yılının sona ermesi ile yaşadığımız tüm zorlukları geride bırakır, 2024 yılında sağlık, huzur ve başarılı bir yıl geçiririz.” dedi.

Özdurak: İhtiyacımız olan kalkınma

Gaziantep Ticaret Odasının aralık ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis üyelerini bilgilendirmek için kürsüye gelen GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak ise ay başında TÜİK tarafından açıklanan İl Bazında 2022 Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerinde Gaziantep’in rakamlarını değerlendirerek “Gaziantep 2022 yılında %4,6 büyüdü ve cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre 309 milyar 752 milyon 37 bin TL ile 9. Sırada yer alarak milli gelirden %2 pay aldı. Türkiye’nin büyümesine en fazla katkı sağlayan illerden biri olmaya devam ediyoruz.” dedi.

Büyümeden ziyade kalkınmaya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Özdurak, “Biz bu şehrin sadece ekonomisini konuşarak, üretimini, büyümesini, ihracatını geliştirerek kalkınmasını sağlayamayız. Belki GSYH büyür ama bu büyüme sığ bir büyüme olur, kalitesiz bir büyüme olur. O zaman da çocuklarımızı bu şehirde tutamayız. Doktoru, öğretmeni, mühendisi bu şehirde tutamayız. Dolayısıyla büyümeden ziyade ihtiyacımız olan kalkınma… Sürdürülebilir büyüme ile birlikte kalkınma için de çalışmak, eğitime, kültüre ve sanata çok daha fazla önem vermeliyiz.” diye ekledi.

Özdurak: Kredi risk primimiz düşüş eğiliminde

 Konuşmasında makroekonomik göstergelerdeki düzelme eğiliminin ve hükumet yetkililerinin sıkı maliye ve para politikalarının kararlılıkla uygulanacağına ilişkin söylemlerinin Türkiye’nin CDS’ini (Kredi Risk Primi) de düşürdüğünü belirten Taner Özdurak, “Kredi risk primimiz düşüş eğiliminde. Bu önemli çünkü bir ülkenin CDS’i yüksek ise finansal kriz riski de yüksek demektir. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına geriledi. 275 baz puanda şu an CDS… Bu olumlu tablo da ekonomi yönetimince atılan doğru adımlar sonucunda elde edildi. Diliyoruz ki 2024 yılında ülkemiz adına çok daha olumlu tabloları konuşuruz.” İfadelerini kullandı.

 Özdurak: Gaziantep’te halı fuarı için hazırlıklara başladık

Meclis konuşmasında 2024 yılında Gaziantep’te halı fuarı organize edecekleri bilgisini de paylaşan Özdurak, “2024 yılında Gaziantep’te halı fuarı yapacağımızı da sizlerin aracılığıyla dile getirelim. Biliyorsunuz pandemiden bu yana ilimizde halı fuarını yapamadık. 28 Mayıs 2024’te TÜYAP organizasyonunda halı fuarımızı açmak için hazırlıklara başladık. Dünya makine halısının  üretim merkezi olan şehrimiz 28 – 31 Mayıs 2024 tarihlerinde halı fuarına ev sahipliği yapacak .” dedi.

*

*

ŞAMPİYONLAR, KUPALARI ÇİFTE GURURLA KALDIRDI

-KAYMAKAM YAMLI: “GENÇLİĞE DAİR HER ALANDA ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ VAR”

-BAŞKAN FADILOĞLU: “İŞ BİRLİĞİ İLE SPORA DEĞER KATTIK”

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 102. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Kurtuluş Kupası Geleneksel Spor Etkinliklerinde, 11 farklı organizasyonda 2 bin 510 lisanslı sporcuyu misafir etti. Şampiyonlar, ödül yağmurunun yaşandığı törende kupalarını büyük bir gururla kaldırdı.

Geleneksel 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor etkinlikleriyle bir spor şölenine daha büyük bir başarıyla imza atan Şehitkamil Belediyesi, Aralık ayı boyunca farklı branşlarda 2 bin 510 lisanslı sporcuyu ağırladı. Sporseverlerin tribünlere gösterdiği büyük ilgiyle renklenen etkinliklerde, Akıl ve Zeka Oyunları, Basketbol, 3×3 Basketbol, Paintball ve Satranç turnuvalarında dereceye giren sporcular, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde (ŞKM) düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Sporun birleştirici gücünün bir kez daha gözler önüne serildiği ödül töreninde,  Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Bal, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Burak Anlatıcı ve İbrahim Halil Polat ile Gaziantep Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, şampiyon sporcuların mutluluğunu paylaşan isimler oldular.

 İŞİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAMIZ GEREKİYOR

Ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, dereceye girsin, girmesin tüm sporcuların göstermiş oldukları medeni cesaretten dolayı büyük bir tebriği hak ettiklerini belirtti. Kaymakam Yamlı, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

 “Kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi anarak ve onlara hayır dualarımızı göndererek sözlerime başlamak istiyorum. Şehitkamil ilçesinde göreve başladığımız ilk günden itibaren çocuklarımıza, gençlerimize dair her ne varsa görüyoruz ki orda Şehitkamil Belediyesi’nin çok kıymetli ve geleceğe dair büyük önem arz eden çalışmaları var. Bu noktada Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu nezdinde tüm çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Günün şartları hangi görevi üstlenirsek üstlenelim, hangi işi yaparsak yapalım, o görevi ve işi en iyi, en güzel şekilde yapmamızı gerektiriyor. Bu nedenle hep birlikte çok çalışmamız, üretmemiz, yarınlara nitelikli bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Dereceye girsin, girmesin etkinliklere katılan tüm sporcularımıza göstermiş oldukları medeni cesaretten dolayı tebrik ediyorum. Spor yaşamlarının aynı kararlılık ve istekle devam etmesini temenni ediyorum. Sportif faaliyetlere katkı sağlayan organizasyon paydaşlarına tüm çocuklarımız ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum.”

 KURTULUŞ KUPASI ETKİNLİKLERİ BÜYÜK İLGİYLE TAMAMLANDI

Ödül töreninde dereceye giren sporcularla yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tören esnasında yaptığı konuşmada 25 Aralık Kurtuluş Kupası Geleneksel Spor Etkinliklerinin büyük bir ilgiyle gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

 “Şehitkamil Kaymakamımızın riyasetinde kurumlar arası iş birliği ile geleneksel hale getirdiğimiz spor etkinliklerini başarıyla tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün şampiyonluklar yaşayan, dereceye giren sporcularımızın heyecanlarına ortak olmak bizim için özel bir duygu. Farklı branşlarda müsabık olan tüm öğrencilerimizi, onların kıymetli antrenörlerini, organizasyonların sevk ve idaresinde görev yapan tüm paydaş kurum temsilcilerini, sporcularımızın değerli ebeveynlerini ortaya koymuş oldukları büyük ve güçlü sinerjisinden dolayı tebrik ediyorum. Çocuklarımız ve gençlerimizin sporla daha nitelikli şartlarda buluşmaları adına organizasyonlar ve sportif eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Turnuvalarda ve yarışlarda dereceye giren tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

0

0

0

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN YILBAŞI DENETİMİ

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı nedeniyle iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

 Restoranlar, büfeler ve kafelerde denetimlerde bulunan ekipler, işletmelerin mevzuata uygunluğunu ve hijyen koşullarını inceledi. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların, yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak için denetimlerde bulundu. İş yerleri, lokantalar, kafeler gibi halkın sağlığını etkileyebilecek gıda üretimi ve satışı yapan, tüm merkezlerde denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerinde özellikle temizlik, düzen, hijyen, gramaj ve etiket denetimlerine ağırlık verdi.

 USULSÜZLÜĞE İZİN YOK

Hijyen konusunda yetersiz olan işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kısa süre içerisinde sorunların giderilmemesi durumunda ceza işlem uygulayacaklar. Yeni yılla birlikte denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurgulayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şarküterilerde, kuruyemiş dükkanlarında, manavlarda, marketlerde ve diğer iş yerlerinde görmüş olduğu aksaklıkları, eksikleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri hakkındaki şikayetlerini mutlaka Alo 153 Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplere bildirmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

 DENETİMLER KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştığını belirterek, “İşyerleri, restoranlar ve kafelerde denetim yaparak halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. İlçemiz de; 365 gün zabıtalarımızın denetimleri devam ediyor. Denetimlerin amacı; vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu, huzuru, beslendiği gıdanın hijyenik ortamda hazırlanması ve vatandaşa sunulmasına dönük. 2023 yılının son günlerine yaklaşırken ekiplerimiz denetimlerini sıkılaştırarak devam ettiriyor” dedi.

*

*

*

GTB,GİZ  ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINI SÜRDÜRÜYOR

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Gaziantep’te çiftçilere yönelik gerçekleştirilen ‘Çiftçi Bilgilendirme’ toplantısının ikincisi düzenlendi.

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Alahacı kırsal mahallesinde düzenlenen 2023 yılının son eğitim toplantısında üreticilere, ‘Akıllı Tarım Uygulamaları, Gübreleme, Sulama, Toprak İşleme, Budama, Hastalık ve Zararlılarla Mücadele ile AB Yeşil Mutabakatı hakkında bilgiler verildi.

‘Eğitimli Çiftçi Bilinçli Tarım’ mottosuyla hayata kazandırılan ve çiftçilerin yerinde bilgilendirilerek daha fazla verim elde etmelerini hedefleyen toplantıda, katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

-BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ İKİNCİSİ-

GTB ve GİZ iş birliğinde PEP programı çerçevesinde yürütülen “Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi” projesi kapsamında Gaziantep genelinde uygulamaya alınan ‘Çiftçi Bilgilendirme’ toplantılarının ikinci durağı Nizip’in Alahacı mahallesi oldu.

Çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantı iki farklı oturum halinde yapıldı.

Bilgilendirme toplantısının ilk bölümünde Ziraat Mühendisi Kurban Nedret, Antep Fıstığı ve Zeytin üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve verimliliğin artırılmasına yönelik uygulanmaya alınması gereken yöntemler hakkında paylaşımlarda bulundu.

-ANTEP FISTIĞINDA BUDAMA-

Antep fıstığı ve Zeytinin bu bölgenin en önemli tarımsal ürünlerin başında geldiğini vurgulayan Nedret, doğru tarım uygulamalarıyla her iki üründe de verim artışının sağlanabileceğini söyledi.

Antep fıstığında budama, gübreleme, sulama, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında bilgiler aktaran Nedret, fotoğraflı örnekleriyle yaptığı sunumda üretimde sıklıkla yapılan hatalara dikkat çekti.

Antep fıstığında zamansız ve uzman olmayan kişiler tarafından yapılan budamanın ürün verimliliğine etki ettiğine işaret eden Nedret, “Budama işlemi yapılabilmesi için Antep fıstığı ağaçlarında yaprakların büyük bir kısmının dökülmesi ve ağacın uyku evresine girmesinin beklenilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yapılacak budamalar verim kayıplarına ve ağacın zarar görmesine neden olacaktır. Bunun yanı sıra kışın toprak ıslak iken sürüm yapılmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarz sürümler toprağın sıkılaşmasına ve bu sıkılaşmadan mütevellit bitkinin potasyum başta olmak üzere bazı besin elementlerini almasına engel teşkil etmekte” dedi.

Nedret, konuşmasında ayrıca Antep fıstığında dip kurdu ve dal güvesi ile mücadele, aşılamada dikkat edilmesi gereken hususlar ve bilinçli gübreleme hakkında da bilgiler verdi.

-AB YEŞİL MUTABAKATI-

Çiftçi bilgilendirme toplantılarının ikinci oturumunda konuşan Doç. Dr. Süleyman Mete ise AB Yeşil Mutabakatı ve Tarladan Çatala Stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu.

AB Yeşil Mutabakatının, Avrupa Birliği’nin (AB) iklim değişikliğiyle mücadele etmek, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve 2050 yılına kadar kıtasını iklim nötr hale getirmek için oluşturduğu bir dizi politika ve yasal düzenlemeden oluştuğunu anlatan Doç. Dr. Süleyman Mete, mutabakatın sanayiden tarıma birçok sektörü yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Karbon ayak izi ve su ayak izi ile ilgili paylaşımlarda bulunan Doç. Dr. Mete, konuşmasında tarladan sofraya stratejisinin önemine de değindi.

Doç. Dr. Mete, stratejinin gıda sisteminin sürdürülebilir, adil ve sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla, üretimden tüketiciye kadar gıdanın izlediği yolun her aşamasında iyileştirmeler yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Bilgilendirme toplantısı çiftçilerden gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.

Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

Gaziantep'in İlk Haber Ajansı