Hoşgeldiniz  

ASIL TEHLİKE ; SONDAJA DAYALI ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ OLMAMASI (Halil Eyyupoğlu- Köşe yazısı)

admin | 09 Mart 2023 | e gazete Gaziantep haber ajansı Bülteni, Genel, Gündem, HALİL EYYUPOĞLU Köşe Yazısı, Köşe Yazıları, Tüm Manşetler


admin
oeyyupoglu1@gmail.com

ASIL TEHLİKE ; SONDAJA DAYALI ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ OLMAMASI (Halil Eyyupoğlu- Köşe yazısı)

HASAR TESPİT SADECE KOLANLARDAN İBARET Mİ

ASIL TEHLİKE ; BU BİNALARIN

SONDAJA DAYALI ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU VAR MI ?

Hangisinde var ? ÖZELLİKLE GTO İLE İBRAHİMLİ  ARASI ALANDA BU ÇALIŞMA YOK İSE

BU ALAN RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMELİ

Yıllardan beri imara açılan yerlerde mimar ve mühendis grupların getirdiği itiraz hep ranta dayalı imar yapılanması olmuştu.

Oysa asıl tartışılması gereken ZEMİN sıvılaşması muhtemel olan zeminler..

Zübeyde hanım Bulvarı ile Milli Egemenlik  Bulvarının kesiştiği bu binada sadece 60 kamyon kırmızı toprak çıkarıldı ve sert zemine ulaşılmadan bina yapıldı. İnşaat fotoğrafları bizde.

Yürürlükte olan zemin etüd raporlamasının yapılıp yapılmadığı asıl tartışmanın konusu.

Bina neden sadece kolan hasarlarından ibaret olarak tanımlanıyor..

Şimdi asıl tehlike olan Gaziantep Ticaret Odasından başlayan  Değirmiçem ,Gazi Mahallesi,Sarıgüllük ve İbrahimli’ye kadar olan bölgede inşaatlar yapılırken zemin etüd raporunun olup olmadığı ..Eğer bu gerçek! rapor yok ise  bu bölgelerin riskli alan ilan edilmesi gerekir.

BİR UZMAN YETKİLİ BU İDDİALARA CEVAP VERMELİ

BAKIN YÖNETMENLİK NE DİYOR?

Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler- (Gözlemsel Zemin Etüdü, ya da Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu)

İnceleme alanının genel morfolojik özellikleri, yol, iklim, topoğrafik durum, drenaj örnekleri (yüzey, sel suları, tabii drenaj vb.) eğimler (genel eğim yönlenmeleri vb.), doğal/ yüzeysel drenaj durumu, var ise bölgedeki muhtemel şev duraylılığı problemleri ile doğrudan ilişkisi olan yağış alma durumu ve topoğrafik anomaliler açıklanmalı ve 1:200 veya uygun ölçekli plankote ve vaziyet planı üzerinde gösterilmelidir. İnceleme alanının yeri tanımlanarak, karayolu bağlantıları, arsanın günümüze kadar ne amaçla kullanıldığı, günümüze kadar tutulan kayıtlar esas alınarak şev duraysızlığı, deprem, vb. doğal afete maruz kalıp kalmadığı ve sismik tarihçesine değinilmelidir. Arsa üzerinde yapılaşma var ise, hakkında bilgi verilerek arsanın en az iki farklı yönden çekilmiş genel görünüm fotoğrafları ile sorun yaratabilecek çevresel faktörlere ait fotoğraflar da yer almalıdır.

2.3. SONDAJ KUYULARI

İnceleme alanındaki birimlerin yanal ve düşey yönlerdeki değişimlerini belirleyebilecek yeterli sayıda sığ ve derin sondajlar yapılmalı, sondaj çalışmaları TSE standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmeli ve sondaj yerlerinin seçimi titizlikle yapılmalıdır. Örneğin ; projede yer alan bina bloklarının köşe noktalarına ve bir tane de orta noktaya gelecek şekilde sondaj noktaları planlanmalıdır. 1. ve 2. Derece Deprem Bölgelerinde, sıvılaşma açısından sondajların derinliği 20 m’den az olmamalıdır.

Hedeflenen sondaj derinliğinden önce kaya birimine rastlanması durumunda ise, kaya

içerisinde 3 metre ilerlendikten sonra sondaj bitirilmelidir. Ayrıca topoğrafya nedeniyle

eğimli arazilerde veya yapıda bodrum düşünülmesi durumunda temel tasarımına esas

olacak olan örnekleme işlemine ve arazi deneylerine muhtemel temel derinliğinin altından itibaren başlanılmalıdır.

Kazıklı temel gereken hallerde, muhtemel kazık boyu ve kazık ucunun sağlam zemine giriş derinlikleri dikkate alınarak buna uygun sondaj derinliği belirlenmelidir.

Sondaj ve arazi deneylerinden elde edilen veriler çizelgeler halinde ve yorumlanarak

verilmelidir. Ayrıca sondaj yerlerinin koordinatları bir tablo halinde verilmeli ve plankote ve vaziyet planı üzerine işlenmelidir. Ek olarak verilecek sondaj loglarında TSE standartlarında belirlenmiş semboller kullanılacak, sondaj yerlerinin koordinatları, sondaj makinesinin türü, sondörün adı ve soyadı, sondajın yapıldığı tarihler, hava durumu, yeraltısuyuna ilişkin en az 7 günlük gözlemler, zemin birimlerinin düşey yöndeki değişimleri, zemin tanımlamaları, alınan örselenmiş ve örselenmemiş örneklerin derinlikleri, örselenmemiş örneğin türü, arazide yapılan deneyler logu hazırlayan tarafından imzalı olarak sunulmalıdır.

Sondaj kuyularının tabanına kadar alt kısmı delikli PVC boru indirilerek sondaj deliğinin çeperlerindeki göçmeler ve yüzeyden düşebilecek parçalar nedeniyle kuyunun kapanması önlenmeli, gerekirse kuyu ağzına beton kapak yapılmalı, böylece uzun süreli  yeraltısuyu ölçümü yapılmasına olanak sağlanmalıdır.

Sondaj karotlarının fotoğrafları standartlara uygun olarak çekilerek raporun ekinde sunulmalı, sandıklanarak koruma altına alınan karotlar rapor onay süreci tamamlanana değin muhafaza edilmelidir.

Sondajlar sonucunda çizilen kesitlerde sondaj noktaları belirtilmeli, jeolojik veriler kesitte farklı renklerde verilmeli, yeraltısuyu seviyesinin en sığ ve en derin kotları noktalı çizgi ile gösterilmelidir.

Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

Gaziantep'in İlk Haber Ajansı