Hoşgeldiniz  

Pandemi Kısıtlaması Genelgesi tam metni yayınlandı

admin | 16 Mayıs 2021 | Genel, Gündem, Tüm Manşetler A- A+

Pandemi Kısıtlaması Genelgesi tam metni yayınlandı

Pandemi Kısıtlaması İçişleri Bakanlığı Genelgesi

Sayı : 89780865-153-8160 16.05.2021
Konu : Kademeli Normalleşme Tedbirleri
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması
gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.
Bu kapsamda salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren kısmi
kapanma, 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren tam kapanma tedbirleri hayata geçirilmiştir.
Gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması
gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımı sonucunda
günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur. Öte
yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve
yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla
mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem
taşımaktadır.
Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde
yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021
Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin
hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
  Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba,
  Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp,
  Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak
  şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
  1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik
  zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek’te
  belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı
  Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile
  sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu
  edilecektir.
  Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler
  yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer
  alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmek
  zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına

  rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim
  hatası gibi durumlarda örneği bahse konu Genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın
  beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formu” da
  denetimlerde ibraz edilebilecektir.
  1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market,
  manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup,
  vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla
  (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve
  tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.
  1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın
  ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve
  unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının
  karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine
  yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
  Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara
  ekmek servisi yapılabilecek olup, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
  1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler
  kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler,
  geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere
  turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına
  tabidirler.
  1.5- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş
  gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden
  bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek
  personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler
  Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.
  1.6- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş
  ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa
  çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
  Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde
  sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma
  kısıtlamasına tabi olacaklardır.
  Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile
  18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını
  (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.
 2. ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI
  Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde
  şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır.
  2.1- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
 • Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi
  toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması
  istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilmesi yeterli
  olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki
  hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
  olacaktır.
 • Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya
  kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi
  araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz
  edilmesi kaydıyla izin verilecektir.
 • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak
  veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki
  İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacağı başvuru (yanında
  akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin
  otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat
  izin belgesi oluşturulacaktır.
  Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge
  ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat
  izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.
  2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla
  şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
  Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu
  belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199
  sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak
  kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri
  boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
  Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;
  § Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk
  olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  § Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat
  edecek olan (en fazla 2 kişi),
  § Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet
  ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç
  plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  § ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
  § Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  § Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  § Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
  Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.
 1. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ
  3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
 • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri
  arasında ise sadece paket servis,
 • Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,
  şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
  3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan
  işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
 • Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
 • Sinema salonları,
  Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
 • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
 • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
 • Hamam, sauna ve masaj salonları,
 • Lunaparklar ve tematik parklar.
  Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla
  faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
  3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen
  perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro
  ve ofisler vb. işyerleri;
 • Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için
  belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri
  arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
 • Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek
  olup, hafta sonları kapalı olacaktır.
  3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da
  saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim
  uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
  3.5- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler
  dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe
  malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan
  hafta sonlarında izin verilmeyecektir.
  3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla
  pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise
  pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.
  3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri
  arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
  Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan
  değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam
  edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu
  şekilde uygulama sürdürülecektir.
 2. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ
  Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
  Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında
  uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek
  çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.
 3. ERTELENEN FAALİYET, ETKİNLİK VE TÖRENLER
  6.1- Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
  bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her
  türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.

  6.2- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta
  olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması
  uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.
  6.3- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım
  merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar
  uzatılacaktır.
 4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ
  7.1- Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu
  taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecek olup, araç içindeki yolcuların oturma şekli
  yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 koltuk dolu 1 koltuk boş) şekilde olacaktır.
  7.2- Şehir içi toplu taşıma araçları ise 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle getirilen
  esaslar çerçevesinde %50 kapasite sınırlaması ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak
  faaliyet sunabileceklerdir.
 5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER
  8.1- Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde
  bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan
  yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla
  2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerdir.
  8.2- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu
  alanlarda müşteri kabul edilmeyecektir.
  8.3- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin
  verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen
  gösterilecektir.
  8.4- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde
  rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından
  sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla
  seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli
  olacaktır.
  8.5- 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgelerimiz
  doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta
  olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilecektir.
  Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci
  maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada
  herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;
  Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
  Süleyman SOYLU
  Bakan
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

Gaziantep'in İlk Haber Ajansı